Neolife vertybės

 • NEOLIFE yra tarptautinė kompanija, kuri šiuo metu yra registruota ir plėtoja savo veiklą daugiau kaip 50 - yje šalių visame pasaulyje (pradedant tokiomis šalimis kaip JAV, Kanada, Japonija, Australija ir baigiant Afrikos žemynu bei dauguma Europos šalių). NeoLife yra Lietuvos tiesioginės prekybos asociacijos narė ir yra pasirašiusi Etikos kodeksą. Dirbdama tokiu mastu ir tokiuose skirtinguose regionuose NEOLIFE paliečia daug ir skirtingų žmonių gyvenimų. Tokiu būdu pasidaro nesvarbu nei skirtingos tautybės nei kultūros nei kalbos barjerai, o visi NEOLIFE konsultantai vieningai pasišventę vieninteliam tikslui:

  • Padėti žmonėms pasirūpinti savo sveikata, asmeniniu tobulėjimu ir finansine nepriklausomybe.
  • Sveikatos srityje mes padedame žmonėms suteikdami jiems žinių iš moksliškai pagrįstų produktų, kurie gali pagerinti sveikatą.
  • Asmeninio tobulėjimo srityje mes padedame žmonėms nuolat juos mokydami, padrąsindami, suteikiam galimybę susitikti su NEOLIFE kompanijos mokslininkais ir pasidalindami su jais paprastomis, bet labai veiksmingomis ir visose šalyse veikiančiomis priemonėmis.
  • Finansinės nepriklausomybės srityje mes padedame žmonėms suteikdami jiems žinių kaip kontroliuoti savo pajamas, kaip susikurti pasyvių pajamų šaltinius ir gerinti gyvenimo kokybę. 

   

  Pagrindinės NEOLIFE vertybės


       

        Absoliutus sąžiningumas visur: ką darome ir ką sakome

       „Tik tai, kas teisinga“, tai yra viso sėkmingo ir ilgalaikio verslo esmė.

   

   

       Žmonės yra Nr. 1 visur ką mes darome 

       Mes tvirtai tikime, kad kitais žmonėmis reikia rūpintis ir su jais dalintis. Tik padėdami kitiems siekti jų svajonių ir tikslų, Jūs padedate sau pasiekti savo svajonių ir tikslų. Todėl svarbu tai, ką Jūs duosite kitiems, sugrįš atgal šimteriopai.

   

      

         Produktai, kurie veikia

         Viena iš priežasčių, kodėl NEOLIFE yra iškėlusi galvą virš kitų kompanijų yra mūsų produktai. Tai produktai, kurie tikrai veikia ir kurie sukuria didžiulį ratą lojalių klientų naudojančių produktus visą gyvenimą ir rekomenduojančių juos kitiems.

   

   

       Vienoda galimybė visiems

       Nepaisant amžiaus, lyties, patirties, išsilavinimo, rasės, politinių ar kultūrinių įsitikinimų NEOLIFE kiekvienam siūlo geresnio gyvenimo galimybę. Mes padedame žmonėms būti pavyzdžiu.

   

   

        Ilgalaikė ateities vizija 

       NEOLIFE veikianti nuo 1958 metų dalijasi aukščiausios kokybės produktais, gerove ir laisve, nes kompanijos sprendimai paremti ilgalaike visuotinės sėkmės perspektyva ir tuo, kas teisinga. NEOLIFE ateities vizija peržengia visas ribas ir siekia garantuoti mūsų augimą ir stabilumą ateinantiems dešimtmečiams.